Styret 2019-

Leder: Geir Brobakken, Hamar,Beskrivelse: C:\Users\Geir\Hjemmeside krets\envelope.giftlf: 958 23524
Nestleder: Jonar Lensebakken, Nord-Odal,Beskrivelse: C:\Users\Geir\Hjemmeside krets\envelope.gif tlf: 484 04 372
Kasserer: Christian H. Ruud, Lillehammer,Beskrivelse: C:\Users\Geir\Hjemmeside krets\envelope.gif tlf: 954 72512
Sekretær: Jon Kåre Myrene, Elverum,Beskrivelse: C:\Users\Geir\Hjemmeside krets\envelope.gif tlf: 901 27516
Styremedlem: Jan Magne Stubrud, Lillehammer, Beskrivelse: C:\Users\Geir\Hjemmeside krets\envelope.gif tlf: 992 54491
Revisor: Tore Reppen, Kongsvinger, tlf 913 84 127
Valgkomite: Styret