Kretsledere igjennom tidene

År Kretsleder
1932-37 Adolf Skjegstad, Hamar
1937-39 Oskar E.Olsen, Løten
1946 Kr. Johannessen, Hamar
1948-51 Kåre Solbakken, Hamar
1951-53 Ivar Berget, Rudshøgda
1953-54 Henrik Furulund, Ottestad
1954-55 Oddvar Riise, Løten og Per Hermansen, Hamar
1955-56 Per Hermansen, Hamar
1956-62 Thorleif Lukassen, Hamar
1962-64 Jens Øvergaard, Løten
1964-65 Roy Fengsrud, Våler
1965-67 Thorleif Lukassen, Hamar
1967-70 Kaare Olsen, Lillehammer
1970-71 Henry Østerås, Hamar
1971-72 Thorleif Lukassen, Hamar (Ralph H. Harris, Eidsvoll)
1972-76 Ralph H. Harris, Eidsvoll
1976-82 Jarle M. Urdal, Lillehamemr
1982-84 Terje Raastad Larsen, Hamar
1984-86 Reidar Wangen, Gjøvik
1986-88 Atle Blekastad, Otta
1988-90 Øystein Brekke, Gjøvik
1991-92 Knut Lennart Tangen, Lillehammer
1992-96 Hans Olav Lahlum, Gjøvik
1996-98 Jarle M. Urdal, Ringsaker
1998-99 Jarle M. Urdal, Ringsaker og Jan M. Stubrud, Lillehammer
1999-2002 Jan M. Stubrud, Lillehammer
2002-2005 Per Chr. Stenvaag, Løten
2005-2016 Jonar Lensebakken, Nord-Odal
2016- Geir Brobakken, Hamar