Turneringsreglement for Hedmark og Oppland Sjakkrets

A. Almindelig del:

Dette reglementer er opprettet i medhold av kretsens lover §9 og gjelder i kretsen turneringer. Det spilles etter FIDE’s spilleregler, Norges Sjakkforbunds reglement og Norges Sjakkforbunds regler for hurtigsjakk og lynsjakk. Kretsstyret skal hvert år sørge for å få arrangert følgende turneringer:

a)Kretsmesterskap (KM) individuelt (på våren)
b)Kretsmesterskap (KM) for lag (på høsten)
c) Kretsmesterskap (KM) i lynsjakk (på våren).
Kretsmesterskap individuelt og for lag skal arrangeres i henhold til Norges Sjakkforbunds terminliste på fastsatte helger det aktuelle halvår. Bare medlemmer i kretsen kan delta i kretsens lukkede mesterskap, kfr. punkt 3 a,b og d i dette reglement. Det tekniske arrangement av mesterskapene tildeles klubber innen kretsen, om mulig på kretstinget, ellers av kretsstyret. Om nødvendig må kretsstyret selv gjennomføre arrangementet.

Kretsstyret utarbeider hvert år innen 1 september, i samarbeid med NSFU-kretsene i de tre fylkene, en terminliste for perioden frem til 1 juli året etter. Terminlista skal omfatte alle turneringer innen kretsen og sendes alle klubber, tillitsvalgte, NSF og NSFU. Klubbene sender inn dato for åpne turneringer til kretsstyret for tilpassing til andre turneringer i kretsene.

Innbydelse skal sendes til alle klubber innen fire uker før det enkelte mesterskapet. Innbydelsen skal på forhånd godkjennes av kretsstyret. Kretsen dekker underskudd ved tildelt arrangementer forutsatt ikke urimelige utgifter. De av kretsens turneringer som tilfredstiller ratingkravene, skal snarest innrapporters til NSF’s ELO komité.

B.Reglement for kretsmesterskap (KM) individuelt.Kretsmesterskap (KM) individuelt arrangers på våren på den fra forbundets anbefalte helg. Det spilles 5 runder, 3 på lørdag og 2 på søndag. Klasseinndelingen er følgende:
Kvalifisert til å spille i klasse mester er spillere med rating på minst 1700 på sist offentliggjorte liste fra NSF, de tre beste i klasse mester i siste KM individuelt og vinneren i klasse 1 og juniorklassen.
Kvalifisert til å spille i klasse 1 er spillere med rating 1300-1699 på sist offentliggjorte liste fra NSF, nr 2,3 og 4 i klasse 1 og vinneren av klasse 2 i siste KM individuelt. Klasse 2 består av spillere med rating under 1300. Juniorklassen består ikke fylt 20 år pr. 1 januar samme år. Juniorspillere kan velge å delta i andre klasser der de er kvalifisert. Kretsstyret kan supplere med spillere det finner kvalifisert. I alle klasser spilles det etter Berger system ved seks elelr færre deltakere. Ved minst sju deltakere spilles det 5 runder etter NSF’s godkjente Mondradsystem. Betenkningstiden er 1 1/2 time på 40 trekk, deretter 30 minutter på resten av partiet.
Vinneren av klasse mester og junior får tittelen Kretsmester. Ved poenglikhet om seieren i disse klassene skal det spilles en stikkamp. Dersom to spillere kommer likt, spilles det en kamp over fire partier.

C. Reglement for åpent kretsmeterskap (KM) i hurtigsjakk.

1. Det åpne Hedmark og Opplandmesterskapet i hurtigsjakk arrangeres hvert år. Det kan arrangeres som enkeltstående turnering eller arrangeres som en del av en annen turnering.
2. Mesterskapet spilles over en eller to dager i løpet av en helg.
3. Turneringen kan søkes berammet som en turnering innen Norges Grad Prix (NGP). Kretsstyret skal sammen med arrangørklubben gjøre sitt for å få NSF til å godkjenne arrangørenes søknad og finne et tidspunkt som blir godkjent.
4. Det åpne Hedmark og Opplandmesterskapet i hurtigsjakk skal tildeles på kretsting.
5. Turneringen spilles i minst to grupper med inndeling i henhold til NSF’s klassegrenser.
6. Dersom turneringen inngår i NGP, må betingelsene være i henhold til NSFs reglement for NGP.
7. I tillegg til øverig premiering setter kretsen opp en vandrepremie til beste plasserte spiller i øverste gruppe som er hovedmedlem i kretsen. Denne spilleren kåres til kretsmester i hurtigsjakk.

D. Reglement for kretsmesterskap (KM) for lag.

1. Kretsmesterskapet (KM) for lag arrangeres på høsten på den fra forbundet anbefalte helg.
2. Det spilles 5 runder, 3 på lørdag og 2 på søndag.
3. Ved 10 lag eller færre, spilles alle i en gruppe, ved 11 eller flere lag deles turneringen i A og B gruppe. Det beregnes gjennomsnittsrating for alle spillere minus den svakeste spiller på laget. De seks lagene med høyest gjennomsnittsrating spiller i gruppe A. Øvrige lag spiller i gruppe B. Ved 17 lag eller flere lages også en gruppe C. B-gruppen skal bestå av 6 lage etter gjennomsnittsrating. Vinner i gruppe B rykker opp i A. Regjerende mesterlag spiller i gruppe A hvis de ønsker.
4. Hver klubb setter opp en liste over spillere de ønsker å benytte under turneringen satt opp i den bordrekkefølge klubben ønsker å benytte spillere. Lagoppstillingen gis skriftelig til turneringslederen innen fastsatt tidspunkt og ikke senere enn ti minutter før spillet starter. Innbyrdes bordrekkefølge innen et lag kan ikke endres i løpet av turneringen.
5. Dersom en klubb deltar med flere lag, nummereres disse som lag nr 1,2 osv i antatt styrkerekkefølge. Stiller klubben flere lag plukkes 8 (12) spillere fra listen ut til hver runde, noen som medfører at enkelte spillere kan benyttes på flere lag igjennom turneringen.
6. Hvis en gruppe består av 6 eller færre lag spilles gruppen etter Berger system, ellers spilles gruppene etter monrad system. Hvis to lag fra samme klubb detar i en Berger-gruppe, skal disse lagene møtes i første runde. Betenkningstiden er 90 minutter på 40 trekk, deretter 30 minutter på resten av partiet.
7. Det gis to lagpoeng for vunnet kamp, et for uavgjort og null for tap. rekkefølgen avgjøres etter oppnådde lagpoeng. Dersom to lag har like mange lagpoeng, avgjøres rekkefølgen etter samlet antall individuelle poeng, deretter kvalitetspoeng, så best score på første bord. Hvis to lag står likt i kampen om mesterskapet i øverste gruppe etter lagpoeng og individuelle poeng, spilles det en omkamp med 20 minutters betenkningstid.
8. Vinnerlaget i hver klasse premieres med en lagpremie. De tre beste lagene i hver gruppe premieres med medaljer til alle som har deltatt på laget. Kretsstyret kan også vedta å premiere den spilleren med best resulat på det enkelte bord.
9. Bestebordspremie utdeles til den som har best % score på et bestemt bord hvor han har spilt minst 3 kamper.

E. Reglement for kretsmesterskap (KM) i lynsjakk.

1. Kretsmesterskapet arrangeres hvert år på Kristihimmelfartsdag.
2. Turneringen spiller over 30 runder etter Sarpsborgmodellen. Det premieres klassevis i henhold til KM individuelle klasseindeling.